Ochrona Danych Osobowych (RODO)


Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Ochrona Danych osobowych naszych klientów i partnerów jest dla nas sprawą priorytetową, zapewniamy Was, że cały czas dążymy do tego, aby Wasze dane były zabezpieczone, a Państwo mogli się cieszyć pewnymi zakupami. Poniżej znajdziedzie informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies.

Kto jest administratorem danych osobowych Pamas Polska?

Administratorem danych osobowych jest Pamas Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 18, 34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez Pana Maros Francak, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście Wydział XI Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121583, nr NIP: 677-20-56-274, REGON: 350987156
pamas@pamas.com.pl Tel.: 18 26 40 855

Jakie dane są nam potrzebne i dlaczego?

Twoje dane osobowe, które będziemy przetwarzać, potrzebujemy do:
-wykonania i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
-wystawienia rachunku (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
-wysyłania informacji za pośrednictwem e-maila
-reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
Przy składaniu zamówienia będziemy Cię prosić o podanie:
- imienia i nazwiska lub nazwa firmy/instytucji
- adresu (ulica, numer domu, kod pocztowy i miasto)
- e-maila
- numeru telefonu

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących podstaw prawnych.

- Wykonanie zlecenia i zawarcie umowy: potrzebujemy niektórych Twoich danych osobowych do zawarcia umowy kupna lub wykonania towaru lub usług, które chcesz kupić u nas. Po zawarciu umowy przetwarzamy dane osobowe w celu prawidłowego przetworzenia, a następnie dostarczenia zamówionych towarów. Z tego powodu prawnego przetwarzamy głównie dane do wykonania towaru, fakturowania i dostawy.

- Zgoda – Do celów wysyłania informacji handlowych, a w szczególności dostarczanie informacji handlowych o nowościach i aktualnych ofertach, lub innych form marketingu, możemy przetwarzać dane osobowe do zatwierdzenia. Każda zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jego odwołaniem. Informacje o nowościach i aktualnych ofertach możesz zobaczyć tutaj.

- Uzasadniony interes - wykorzystujemy również Twoje dane osobowe, aby dostarczyć Ci odpowiednią treść, czyli zawartość, która Cię interesuje. Ze względu na uzasadnione zainteresowanie przetwarzamy w szczególności dane osobowe przetwarzane automatycznie i pliki cookies. W takich przypadkach zawsze starannie rozważamy, czy przetwarzanie nie będzie stanowić niewłaściwej ingerencji w twoje prawa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to napisz do nas na adres pamas@pamas.com.pl

- Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych - Przechowywanie danych o Tobie i Twoim zamówieniu na naszych kontach lub udostępnianie danych rządowi i innym instytucjom, które nadzorują naszą działalność lub zajmują się sporami lub egzekwowaniem.

Komu udostępniamy Wasze dane

Pamas Polska sp. z o.o współpracuje z innymi firmami, w związku z tym dla prawidłowego przebiegu transakcji udostępnia Wasze dane, które są przetwarzane przez te firmy. Nie publikujemy ani nie przekazujemy innych danych poza następującymi organizacjami:

DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10

General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62, 052 Komorniki; NIP: 785-15-61-831; Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000005009

Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Biuro Podatkowe „RENOMA” s.c., Katarzyna Brzegowa, Małgorzata Mularz, ul. Szaflarska 70, 34-400 Nowy Targ

PAMAS – Trenčín sp. z o.o. Legionárska 6419, 911 01 Trenčín,IČO: 36317250, DIČ: 2020178226, IČ DPH: SK 2020178226

Jak długo przechowujemy dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy w związku z Twoim zamówieniem przez 3 lata. Dane wprowadzone na fakturach muszą być przechowywane w rozumieniu zasad rachunkowości ogólnej przez 10 lat. Jeśli masz konto użytkownika u nas, przechowujemy dane do czasu ich anulowania. W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu dostarczenia komunikatu handlowego na adres e-mail lub w innych przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę, przechowujemy te informacje do momentu uzyskania odpowiedniej rezygnacji.


Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył do Pamas Polska sp. z o.o projekt, który zapewnia skuteczną ochronę Twoich danych. Zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, podejmujemy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, przetwarzaniem oraz zmianą i utratą.

Transfery do państw trzecich


Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów trzecich poza UE. Jednak niektórzy z partnerów, z którymi współpracujemy przy przetwarzaniu danych osobowych, wdrażają takie transfery, a mianowicie USA. Osoby, które udostępniają te dane w USA, są zgodne z Tarczą Prywatności USA-UE, a tym samym zapewniają odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych.

Twoje prawa w związku z ochroną twoich danych osobowych.


W odniesieniu do danych osobowych masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do skorygowania lub zmiany swoich danych osobowych, prawo do żądania ograniczenie ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu lub odwołania się do przetwarzania danych osobowych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych, prawo do uzyskania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych i pod pewnymi warunkami prawo do usuwania niektórych danych osobowych, które były użyte z twoją osobą.

Skargi i zażalenia możesz wysyłać pisemnie lub na e-mail: pamas@pamas.com.pl. W swoim wniosku podaj swoje imię, nazwisko, adres e-mail lub adres stałego zamieszkania. Jeśli nie podasz powyższych informacji, Twoje żądanie nie zostanie spełnione. Wymagamy tych informacji, aby zweryfikować Twoją tożsamość i nie przekazywać danych osobowych nieuprawnionej osobie.

Jako osoba zainteresowana masz również prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przyczyn związanych z konkretną sytuacją w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, nawet jeśli przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów, które realizujemy jako operator lub strona trzecia (innych niż przetwarzanie przez władze publiczne w ramach wykonywania ich zadań) chyba, że takie interesy przeważają nad Twoimi interesami lub podstawowymi prawami i swobodami jako podmiotem danych, który wymaga ochrony danych osobowych.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, dana osoba ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiego bezpośredniego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim odnosi się do takiego marketingu bezpośredniego.

Czym są pliki cookies, piksele i do czego ich potrzebujemy?

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które można przesłać do przeglądarki internetowej podczas odwiedzania witryny internetowej i zapisywane na urządzeniu (komputerze lub innym urządzeniu dostępowym do Internetu, takim jak smartfon lub tablet). Pliki cookies są przechowywane w folderze przeglądarki internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz datę utworzenia. Przy następnej wizycie przeglądarka internetowa ponownie ładuje pliki cookies i wysyła te informacje z powrotem do witryny, która pierwotnie utworzyła pliki cookies. Pliki cookies, których używamy, nie szkodzą Twojemu komputerowi.

Używanie plików cookies
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, możesz odbierać pliki cookies w przeglądarce, nie zmieniać ustawień swojej przeglądarki internetowej i nadal odwiedzać naszą stronę internetową akceptując nasze pliki cookies.

Dlaczego używamy plików cookies?
Korzystamy z plików cookies w celu optymalnego tworzenia i stałego ulepszania naszych usług, dostosowywania ich do Twoich zainteresowań i potrzeb, ulepszania ich struktury i zawartości oraz tworzenia interesujących ofert. Nie używamy danych cookies jako danych do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty, e-mail lub telefonu.
Pliki cookies pozwalają wyświetlać ukierunkowane reklamy w witrynach internetowych i innych witrynach internetowych podłączonych do systemu reklamowego.
Reklama kierowana jest wyświetlana na podstawie zachowania użytkowników lub grup użytkowników na stronach internetowych, identyfikując ich przeglądarkę.

Jak zmienić ustawienia plików cookies?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawiona tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookies. Możesz zmienić to ustawienie, blokując pliki cookies lub ostrzegając, gdy pliki cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Instrukcje dotyczące zmiany plików cookies można znaleźć w opcji "Pomoc" każdej przeglądarki. Jeśli korzystasz z różnych urządzeń w celu uzyskania dostępu do witryny (takich jak komputer, smartfon, tablet), zalecamy, aby każda przeglądarka dostosowywała preferencje plików cookies na każdym urządzeniu.

Po co przechowywać pliki cookies?

Korzystanie z plików cookies i ich uprawnień w przeglądarce internetowej zależy od użytkownika. Jeśli jednak zmienią ustawienia, niektóre z naszych stron internetowych mogą mieć ograniczoną funkcjonalność i zmniejszyć komfort użytkowników, lub mogą nie być poprawnie wyświetlane.

powrót


Copyright © 2008 - 2024 Pamas. Wszelkie prawa zastrzeżone.