Regulamin


Firma Pamas Polska Sp. z o.o. stara się aby jej produkty były najwyzszej jakości, aby zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagajacych klientów. Aby wszystko było jasne i zrozumiałe, postaramy się w kilku punktach przedstawić warunki umowy.

§ 1 Zamówienia
Wykonawcy przysługuje prawo od odstapiena wykonania zlecenia jeżeli, narusza prawa obywatelskie, autorskie. Rozpowszechnia materiały zawierajace gorszące lub obraźliwe dla mniejszosci narodowyc, grup etnicznych, ras, przekonań, narodowości, rozpowszechnia pornografię dziecięcą.

§ 2 Proces produkcji
Gdy zamówienie jest kompletne i dla nas jasne, jest wysyłane do druku. Czas realizacji wynosi ok 14 dni roboczych.
Jeśli zamówienie nie jest czytelne, odsyłamy je do klienta w celu poprawy. Oraz kontaktujemy sie telefonicznie w celu omowienia szczegółów.

§ 3 Umowa sprzedaży
Klient zobowiązuje sie do zapłaty za zakupione produkty firmy Pamas.

§ 4 Ceny
Dostarczony towar bedzie w cenie, które obowiązuja w dniu złozenia zamowienia, wymienione na stronie internetowej ( patrz zakładka – cennik ). Ceny promocyjne obowiązują w okreslonym czasie i na określonych zasadach. Ceny te obowiązuja do zamówień złożonych w trakcie trwania promocji. ( zamówienia prosimy wysyłać terminowo, na kilka dni przed końcem danej promocji, w celu unikniecia awarri w systemie ).
Cennik obejmuje ceny w zł ( PL) i zawiera podatek VAT.
Dostawa naliczana jest na terenie Polski, w celu dostawy zagranicznej prosiy o kontakt mailowy lub telefoniczny- aby ustalic cene przesyłki. Wszelkie dodatkowe kwoty pokrywa klient.

§ 5 Prawo do odwołania, prawo do zwrotu
Prawo do anulowania zamówienia jest wykluczone ze względu na fakt, że towar, który klient zamówił wykonane są zgodnie z wymaganiami klienta i nadają się wyłącznie do jego osobistego użytku.

§ 6 Dostawa, wysyłka
Dostawa towaru odbywac sie będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Firma PAMAS jest upoważniony do dokonywania dostaw częściowych.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmę kurierską ,a jeśli takie występią, powinien dochodzić bezpośrednio w firmie kurierskiej.
Czas realizacji zamówieńjest przedstawiony w cenniku. Jeśli dostawca nie jest w stanie ze względu na wyjątkowy okres / rewizji i konserwacja maszyny ... / może wydłużyć czas realizacji.
Zbyt późne dostarczenie towaru przez Pamas upoważnia klienta do odszkodowania, tylko w przypadku gdy udowodniono zamierzone lub rażące zaniedbanie ze strony wykonawcy.
Jeśli uzgodniono odbiór osobisty, Klient powinien odebrać towar jak najszybciej . Firma PAMAS jest zobowiązana do przechowywania towarów - po wysłaniu przypomnienia - najdłuższej dwa miesiące.

§ 7 Płatność
Płatność za zamówienie odbywa sie za pobraniem – u kuriera. Istnieje możliwośc przedpłaty na konto, w takim przypadku prosimy o kontakt mailowy i przesłanie potwierdzenia zapłaty.

§ 8 Zastrzeżenie prawa własności
Towary pozostają własnością Photo-PAMAS do momentu zapłaty za wszystkie zamówione produkty

§ 9 Gwarancja
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty dostawy.Przedmiotem skargi może być towar o niższym standardzie technicznym, złej jakości druku cyfrowyego. Klient zobowiazany jest d wskazania wyraźnych wad po dostarczeniu towaru, najpóźniej do tygodnia od momentu dostarcznia towaru. Natomiast tzw. Wady ukryte musza być zgłoszone nie później niż przed upływem 6 miesięcy od produkcji.
W przypadku wadliwych towarów należy niezwłocznie skontaktować sie z najbliższym oddziałem Pamasu. W tym celu należy przedłozyć wniosek w formie pisemnej z dołączonym paragonem lub kopią faktury. Jeżeli pozytywnie rozpatrzymy wszą reklamacje dostaną Państwo na adres mailowy informacje z terminem dostarczenia nowego towaru.

§ 10 Odpowiedzialność
W przypadku utraty dokumentów wymaganych do produkcji / przykład. CD, DVD ... /, Wykonawca zapłaci tylko cenę czystego materiału, na którym znajdują się zdjecia lub inne dokumenty. Wszelkie inne odszkodowania są wykluczone.

§ 11 Ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo danych
Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla firm PAMAS. Przetwarzanie to jest wykonywane w odniesieniu do prawa 428/2002 Sb ochrony danych. PAMAS traktuje dane jako dane poufne.
Klient ma prawo do odstąpienia zgody w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, PAMAS jest zobowiązane w przypadku rezygnacji do usunięcia danych osobowych.
PAMAS archiwizuje dane personalne na okres tworzenia pracy. Dane przesłane przez klienta przetrzymywane sa w bazie nie dłużej niz na okres 1 miesiaca od realizacji zamówienia. W tym tez czasie istnieje możliwośc domowienia ( wyprodukowania ) kopii. Po tym okresie, wszystkie niezbędne dokumenty zostają usunięte.

§ 12 Prawa autorskie
Klienci, którzy składaja u nas zamówienie są jedynymi właścicielami posiadajacymi prawa autorskie do konkretnych materiałów. Konsekwencje naruszenia tych praw wyciąga nabywca.

§ 13 Klauzula dodatkowa
Naszy priorytetem jest zadowolenie klienta, dlatego jeżeli nie ujeliśmy czegos w naszym regulaminie, ten punkt pozostawiamy do Państwa dyspozycji. Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać , a my z naszej strony postaramy sie to naprawić, tak aby osiągnąc dwustronny kompromis.

powrót


Copyright © 2008 - 2024 Pamas. Wszelkie prawa zastrzeżone.